Who We Are

Ráiteas Misin POBAL

“Forbairt na Gaeilge a sheoladh isteach i sochaí úr iomlánaithe.”

  • ag cur cearta na nGael ar an chlár
  • ag tógáil comhpháirtíochtaí idir pobal na Gaeilge agus áisineachtaí reachtúla, deonacha agus rialtais
  • ag cur le cumas phobal na Gaeilge trí phleanáil áitiúil, éascaitheoireacht agus thograí
  • ag cothú comhoibrithe idir grúpaí Gaeilge ar an talamh, sna cathracha, sna bailte agus sna bailte fearainn
  • ag soláthar fóraim daonlathaigh ionadaíoch

Príomh-réimsí Oibre

Bunaíodh POBAL i mí Eanáir 1998. Páirtíocht ionadaíoch é POBAL, a thugann treoir straitéiseach agus a chuireann ar fáil fóram daonlathach do na dreamanna a chruthaigh tionscadail rathúla shóisialta, gheilleagracha, ealaíonta agus oideachasúla do phobal na Gaeilge i dtuaisceart na hÉireann. Tá POBAL ann le leas an phobail Gaelaigh agus leas ár mballraíochta a chur chun cinn. Tá dhá ghné den obair s’againne: abhcóideacht (Acht na Gaeilge TÉ san áireamh) agus tacaíocht straitéiseach dár mballraíocht. Chomh maith leis seo, reáchtálaíonn muid Cearta & Ceiliuradh gach bliain agus tá muid i mbun taighde agus siurbhéanna.

Príomhghníomhaíochtaí 2008

  • Comhordú agus ceannródaíocht ar ghach ghné den obair ar Acht na Gaeilge TÉ
  • Ullmhaíodh moltaí maidir le daighniú níos láidre ar Chuid III den Chairt na hEorpa do Theangacha Réigiúnda nó Mionlaigh i leith na Gaeilge
  • Cearta & Ceiliuradh
  • Samhain-Diwali

POBAL: ag tógáil droichid, ag neartú an phobail

Tá POBAL ina chuideachta faoi theorainn ráthaíochta.
Tag. carthanachta XT27908