Street Names

Sráidainmneacha dhátheangacha

Chuidigh POBAL agus tá muid i mbun cuidiú le cónaitheoirí a chinn gur mhaith leo leaganacha Gaeilge agus Béarla dá sráidainmneacha. Thig leis an phróiseas seo bheith fada agus casta agus thig le POBAL bheith ina chuidiú le grúpaí a chinn ar an cheart seo atá acu a úsáid chun comharthaí sráide sa Ghaeilge a chur in airde nó le grúpaí a thagann ar dheachtrachtaí agus iad ag cur iarratas fríd chóras a gcomhairlí aitiúla. Tá polasaithe ar shráidainmneacha ag comhairlí aitiúla atá ar fáil arna n-iarraidh.

Ná bíodh moill ort dul i dteagmháil le POBAL má tá cuidiú uait.

Gabh i dteagmháil linn


POBAL
13-3ú urlár
Muileann Abhainn Bheara
81 Bóthar Chluanaí
Béal Feirste BT12 7AE

Teil: 00 44 (0)77 13 630325
R-phoist: eolas@pobal.org

 

Tá POBAL ina chuideachta faoi theorainn ráthaíochta.
Tag. carthanachta XT27908