Broadcasting

Craoltóireacht

Creideann POBAL go bhfuil sé rí-thabhachtach go mbeidh cláracha teilifíse agus raidió áitiúla i nGaeilge, d’ard-chaighdéan ar fáil anseo sna sé chontae. De bhrí seo, tá muid ag obair go congrach le grúpaí agus eagraíochtaí ar thograí éagsúla craoltóireachta.

Radio Fáilte www.raidiofailte.com
Ofcom www.ofcom.org.uk
BBC NI Blas www.bbc.co.uk/northernireland/irish/blas
Irish Language Broadcasting Fund www.northernirelandscreen.co.uk/

Tá POBAL ina chuideachta faoi theorainn ráthaíochta.
Tag. carthanachta XT27908