The Bill of Rights

Bille Cearta

Is é an Bille Cearta comhaontú ceangailteach de réir dlí idir an stát agus pobal an stáit, maidir le bunchearta nó cearta agus saoirsí bunriachtanacha a chaithfidh rialtas an stáit cosaint.  De réir fianaise, is iad bunú creatlaí reachtaíochta nua agus cothú muiníne sa chóras dlí, dúil riachtanach thrasdula i sochaithe ar fud an domhain.  Cuireann eiseamláirí idirnáisiúnta éagsúla ó thíortha atá ag teacht chun cinn ó choimhlint in iúl dúinn gur tús úr tábhachtach é próiseas a chruthaíonn ionstraim bunaithe ar chearta.

Thig le pobal an Tuaiscirt a lán ceachtanna a fhoghlaim ón taithí seo.  Tugann díospóireacht ar an Bhille Cearta, agus ar phróisis mar sin, deis do gach taobh i sochaí idir-roinnte teacht le chéile agus a dtuairimí a chur in iúl ar a gcuid cearta a bhfuil cosaint de dhith orthu ina saolta iar-choimhlinte.

Eolas eile ag:
The Human Rights Commission
45 – 47 Donegall Street
Belfast BT1
www.billofrightsni.org

Tá POBAL ina chuideachta faoi theorainn ráthaíochta.
Tag. carthanachta XT27908