Strategy

Straitéis an Tionóil don Ghaeilge

Ag forbairt polasaí cuimsitheach agus straitéise le chur chun cinn na Gaeilge a fheabhsú agus a chosaint

In 2006, reachtaíodh Acht Chill Rímhinn ag Westminster. Cruthaíonn sé dualgas don Tionól glacadh le straitéis ‘ le forbairt na Gaeilge a fheabhsú agus a chosaint.’

Ar 7ú Márta 2008 d’eagraigh POBAL in Óstán an Europa, Béal Feirste le cur le chéile straitéis don Ghaeilge. D’oscail Aire Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta Edwin Poots an comhdháil go hoifigiúil agus bhí freastal an-mhaith air.  Tháinig saineolaithe teanga mór le rá, Sigve Gramstad, Leas-Chathaoirleach Choiste na Saineolaithe ar Chairt na hEorpa do Theangacha Réigiúnda nó Mionlaigh de chuid Chomhairle na hEorpa, Meirion Prys Jones, Príomhfheidhmeannach Bhord na Breatnaise agus Dòmhnall Màrtainn, iar-Phríomhfheidheamannach Chomunn na Gàidhlig in Albain, chomh maith le hionadaithe ó phobal na Gaeilge agus páirtithe leasmhara eile.  Reáchtáil muid ceardlanna le smaointí a phlé agus a bhailiú ar an ábhar.

Mar thoradh ar an chomhdháil d’fhoilsigh POBAL a chaipéis ‘Ag Forbairt Polasaí Cuimsitheach agus Straitéise le Chur Chun Cinn na Gaeilge a Fheabhsú agus a Chosaint’.

Tá cóip den cháipéis seo ar fáil anseo 

Tá POBAL ina chuideachta faoi theorainn ráthaíochta.
Tag. carthanachta XT27908