Support

Tacaíocht straitéiseach

Is iomaí ceantar i dtuaisceart na hÉireann atá ar lorg tacaíochta straitéisí. Tá áiseanna POBAL iontach teoranta.
Mar sin, bíonn ar obair thacaíochta POBAL a bheith straitéiseach agus am-teoranta. Is é cuspóir na hoibre, daoine a thabhairt le chéile chun straitéis áitiúil agus plean soiléir aicsin a dhréachtú. Sa dara chéim, bíonn anailís le déanamh ar cad é mar a d’éirigh leis an phlean aicsin, agus cad é atá de dhíth leis an straitéis áitiúil a bhogadh ar aghaidh.

Reáchtlaíonn POBAL imeachtaí ealaíon, ócáidí eolais, cruinnithe srl fud fad an tuaiscirt agus bíonn muid ag feidhmiú mar eagraíocht faireacháin chomh maith, ag soláthar chomhairle agus eolais dár mbaill agus dár bpobal.

Tá POBAL ina chuideachta faoi theorainn ráthaíochta.
Tag. carthanachta XT27908