Taispeántais ar an Ghaeilge

Taispeántas POBAL: Ag obair ar son Acht Gaeilge sa Tuaisceart

Léirionn Taispeántas POBAL ‘Ag obair ar son Acht Gaeilge sa Tuaisceart’ obair a rinne Pobal na Gaeilge thar na blianta chun cearta a bhaint amach agus feachtas fada POBAL ar son Acht Gaeilge don Tuaisceart.  Is mór an tsuim a léiríodh ann ó seoladh é sa Chultúrlann ar 4ú Lúnasa mar pháirt d’imeachtaí POBAL na Féile.  Ó shin cuireadh ar taispeáint é in An Droichead, i gColáiste Feirste, in Ionad Ealaíon Naomh Pádraig i nDún Pádraig, in An Carn i Machaire Rátha, agus in ollmhargaidh ASDA, Ionad na Páirce, Dairy Farm and Ionad Westwood.

 

Taispeántas POBAL: Súil Charad, 200 bliain de nuacht na Gaeilge

Seoladh taispeántas agus leabhrán POBAL Súil Charad i Leabharlann Halla an Línéadaigh, Béal Feirste ar 19/5/11.
Léiríonn Súil Charad scéal foilseacháin i nGaeilge ón 18ú hAois go dtí an lá atá inniu ann. Chuir John Killen, Príomh-leabharlannaí na leabharlainne, fáilte roimh an taispeántas, ag rá gur acmhainn bhreise, fhiúntach í seo, a chuireann le cartlann na leabharlainne féin. Sheol an Dr. Fionntan de Brún, Ollscoil Uladh, an taispeántas agus leabhrán go hoifigiúil. Dúirt sé, ‘Is taifead iontach é, Súil Charad d’fhás agus d’fhorbairt na Gaeilge thar 200 bliain.’ Is é Séamus Mac Aindreasa, Oifigeach Forbartha le POBAL, a rinne an taighde don taispeántas. Thug Mary de Largy, OU Mhic Aoidh, Doire, léacht na hócáide, agus mhol sí an smaoineamh, stair na Gaeilge a léiríodh tríd nuachtáin agus nuachtlitreacha.  Beidh an taispeántas i Leabharlann Halla an Línéadaigh ar feadh seachtaine agus ansin beidh sé ar chamchuairt go suíomhanna eile, Doire, Baile Átha Cliath, Tír Chonaill agus Ard Mhacha uilig san áireamh.

Féach gianghraif ón seoladh Anseo nó íoslódáil cóip den leabhrán Anseo

Tá POBAL ina chuideachta faoi theorainn ráthaíochta.
Tag. carthanachta XT27908