News

Seolfaidh POBAL iniúchadh ar ghrúpaí Gaeilge i mBéal Feirste


Seolfaidh POBAL, eagras neamhspleách abhcóideachta na Gaeilge tuairisc nua taighde ar stad ghrúpaí Gaeilge i mBéal Feirste, Dé Máirt 21 Márta ar 10 a chloig i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich, Béal Feirste.

Is é Séamus Mac Seáin, bunaitheoir Ghaeltacht Bhóthar Seoighe agus eochair imreoir i saol na Gaeilge Bhéal Feirste agus an oileáin a seolfaidh an tuairisc go hoifigiúil agus beidh deis cluinstin ó roinnt do na grúpaí féin a ghlac páirt san iniúchadh faoin éagsúlacht oibre atá ar bun sa chathair leis an Ghaeilge a chur chun chinn.

Dúirt Janet Muller, Stiúrthóir POBAL, ‘Ta a fhios ag an domhain mór cé chomh fuinneamhach agus díograiseach is atá grúpaí Gaeilge Bhéal Feirste, agus ba mhaith linn tuilleadh eolais a chur ar fáil faoi réimse na seirbhísí a sholáthraíonn muid agus cé iad na húsáideoirí. Ba mhaith linn taispeáint cad é mar a mhaireann na grúpaí Gaeilge beo, agus cad e mar a chuireann siad leis an obair atá ar bun acu. Cuireann siad go mór le héagsúlacht agus le craic na cathrach. Léiríonn an taighde POBAL, atá á maoiniú ag Comhairle Bhéal Feirste faoin chlár Acmhainniú an Phobail, cé a dhéanann cad é agus cá háit, agus cuireann sé spotsolas ar an obair nuálaíoch, agus d’ard chaighdeán atá ar siúl.’

Lean sí, ‘Taispeánann an tuairisc nach mbeadh ann do na seirbhísí Gaeilge seo gan na grúpaí féin, mar faoi láthair, is beag an tseirbhís Gaeilge a chuireann an stát féin ó thuaidh ar fáil go díreach. Cuireann na grúpaí seirbhís poiblí ar fáil, agus cuireann an obair seo le saibhreas na cathrach, agus go deimhin, le saibhreas na tíre. Déanann an tuairisc staidéar ar réimse leathan de cheisteanna a théann i bhfeidhm ar grúpaí Gaeilge, riachtanais na ngrúpaí i dtaca le maoiniú stát, traenáil, agus acmhainniú an phobail uilig san áireamh. Tá caidreamh maith ag grúpaí le Comhairle Bhéal Feirste, agus léiríonn an taighde cé chomh tábhachtach is atá sé sin. Thar rud ar bith eile, b’fhéidir, taispeánann an taighde go bhfuil deiseanna iontacha ann anois cur leis an aitheantas go ndéanann na grúpaí Gaeilge difear i saol na cathrach, agus difear nach féidir le dream ar bith eile a dhéanamh.

Ghlac 17 grúpa páirt sa taighde. Ar na dreamanna ata san áireamh, tá: Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Raidió Fáilte, Gaelchúrsaí, Altram, An tÁisaonad, An Cumann Chluain Árd agus Aisling Ghéar i nIarthar na cathrach, An Droichead i ndeisceart na cathrach, Cumann Chultúrtha Mhic Reachtain i dtuaisceart na cathrach agus Turas i nOirthear na cathrach.

Is féidir an taighde a léamh ar an nasc seo:

https://www.pobal.org/gaeilge/wp-content/uploads/2013/03/Ini%C3%BAchadh-agus-Meas%C3%BAn%C3%BA-Riachtanas-Eis-1.docx

 


Gabh i dteagmháil linn


POBAL
13-3ú urlár
Muileann Abhainn Bheara
81 Bóthar Chluanaí
Béal Feirste BT12 7AE

Teil: 00 44 (0)77 13 630325
R-phoist: eolas@pobal.org

 

Tá POBAL ina chuideachta faoi theorainn ráthaíochta.
Tag. carthanachta XT27908