News

Foilseachán POBAL: 15 bliana ó ghealltanas Aoine an Chéasta


Seoladh Foilseacháin: Cúig bliana déag ó Chomhaontu Aoine an Chéasta: An bhfuil na gealltanais i leith na Gaeilge á gcomhlíonadh? Tuairimí pearsanta ó phobal na Gaeilge.

Dar leis a lán ó phobal na Gaeilge, d’fhéadfadh gealltanais i leith na Gaeilge sa Chomhaontú a bheith mar chéim mhór chun tosaigh, ach níl siad á gcomhlíonadh. Is iad siúd torthaí ó bhailiúchán de thuairimí pearsanta agus ó shuirbhé a chruinnigh POBAL, scátheagras phobal na Gaeilge.  San fhoilseachán nua, tá 15 chaibidil – caibidil amháin in aghaidh na bliana ó síníodh an Comhaontú. Agus tuairimí éagsúla, suimiúla ó réimse leathan de dhaoine, ó bhunaitheoir Ghaeltacht Bhóthar Seoighe, Séamus Mac Seán,  ó léiritheoir scannáin agus teilifíse, Pilib Mac Cathmhaoil, ón Ollamh Dónall Ó Baoill, ó thuairisceoirí Eoghan Ó Neill agus Robert McMillen go scríbhneoir agus tuismitheoir lán aimseartha, Máire Zepf. Chomh maith, rinne POBAL suirbhé le 140 oideachasóirí agus múinteoirí, agus fuarthas amach go bhfuil tacaíocht iontach ard ann do ghníomhartha ó thaobh reachtaíochta, polasaithe agus straitéise de, chomh maith le hard leibhéil  mhíshásaimh leis an dóigh a bhfuil gealltanais na gComhaontaithe a gcur i crích.

Sheol Joe McHugh TD agus Cathaoirleach, Comhchoiste an Oireachtais um Fhorfheidhmiú Chomhaontú Aoine an Chéasta an foilseachán nua, Dé Máirt 23 Aibreán i leabharlann Choláiste Feirste, in Iarthar Bhéal Feirste. Bhí rannpháirtithe san fhoilseachán i láthair, ina measc, Réamonn Ó Ciarán a thug blaiseadh den mhéid atá scríofa aige don fhoilseachán.

Dúirt Janet Muller, PF POBAL,‘Is maith linn a bheith in ann an foilseachán seo a sheoladh i gColáiste Feirste. Is amhlaidh go raibh na daltaí is sine sa scoil ina dtachráin nuair a shíníodh an Comhaontú. Níor rugadh go fóill na daltaí is óige. Ach braitheann a dtodhchaí agus todhchaí na teanga ar cé acu an ndéanfaidh na rialtais beart de réir briathra nó nach ndéanfaidh. Dlitear fíorú na ngealltanas do na daoine óga seo ó na polaiteoirí.’

Féach scannán de chuid Meon Eile ón seoladh anseo

Gliogáil ar an phictiúr thíos leis an fhoilseachán a íoslódáil nó léamh

seoladh 12


Gabh i dteagmháil linn


POBAL
13-3ú urlár
Muileann Abhainn Bheara
81 Bóthar Chluanaí
Béal Feirste BT12 7AE

Teil: 00 44 (0)77 13 630325
R-phoist: eolas@pobal.org

 

Tá POBAL ina chuideachta faoi theorainn ráthaíochta.
Tag. carthanachta XT27908