News

Molann lucht an Chreatchoinbhinsiúin Acht Gaeilge anois!


D’fháiltigh POBAL, eagras neamhspleách abhcóideachta na Gaeilge, roimh thorthaí Choiste Comhairleach ar an Chreatchoinbhinsiún Um Chosaint na Mionlaigh Náisiúnta.

 Dúirt Janet Muller, Stiúrthóir POBAL, ‘Is é POBAL an  t-aon eagras Gaeilge a bhuail le hionadaithe an Choiste Comhairleach nuair a bhí siad ag déanamh a chuid fiosriúcháin siar i 2016. Bhí muid in ann tuairisc iomlán béil agus scríofa a chur rompu faoi chur i gcríoch an Choinbhinsiúin i leith na Gaeilge, agus bhí sé soiléir gur baineadh geit astu agus go raibh díomá orthu faoin mhéid a bhí le rá againn faoin dóigh a chaitear le pobal na Gaeilge abhus, agus faoin easpa cearta ata againn faoi reachtaíocht. Ní scéal deas é, scéal sáruithe na gcearta Gaeilge, agus is maith lionn gur ghlac an Coiste go dáiríre an fianaise a chuir muid roimhe, agus go bhfuil torthaí agus moltaí chomh soiléir agus chomh trom chúiseacha aimsithe aige.  Cuireann muid fáilte Uí Cheallaigh roimh an mholadh go gcaithfear na húdaráis,

‘Adopt appropriate legislation protecting and promoting the Irish language and take measures to ensure progress on language rights of persons belonging to the Irish minority; the UK Government should engage in a dialogue to create the political consensus needed for adopting legislation; the Northern Ireland Executive should endeavour to implement the ‘good relations’ duty as provided under the Northern Ireland Act 1998 in a manner that does not run counter to the equality duty and that does not prevent access to rights of persons belonging to all national and ethnic minorities;’

 Lean sí, Tá tábhacht ar leith leis an tagairt do deá-chaidreamh, mar, má chuirtear i bhfeidhm moladh na saineolaithe, agus go dtugtar isteach acht Gaeilge láidir, cuimsitheach, bheadh creatlach níos cothroime ann as seo amach.

 


Gabh i dteagmháil linn


POBAL
13-3ú urlár
Muileann Abhainn Bheara
81 Bóthar Chluanaí
Béal Feirste BT12 7AE

Teil: 00 44 (0)77 13 630325
R-phoist: eolas@pobal.org

 

Tá POBAL ina chuideachta faoi theorainn ráthaíochta.
Tag. carthanachta XT27908