News

Caithfidh Westminster gníomh ar an Acht ach ba cheart do phobal na Gaeilge diúltiú do mholtaí an achta má tá siad ró-lag


Dúirt POBAL, eagras neamhspleách abhcóideachta gur cheart do Westminster Acht na Gaeilge a thabhairt isteach má theipeann ar na cainteanna, ach gur chóir d’eagrais Gaeilge agus do lucht labhartha na teanga diúltiú do mholtaí reachtaíochta as seo amach mura bhfuil siad láidir go leor le riachtanais an phobail a shásamh. Ag caint roimh spiocam réitithe na cainteanna polaitiúla, dúirt Janet Muller, Stiúrthóir POBAL, ‘Ba chóir do na polaiteoirí atá ar son an achta an fód a sheasamh agus fios acu nach nglacfaidh pobal na Gaeilge le sop in áit na scuaibe, is cuma faoi cé acu atá dea thoil taobh thiar dó nó nach bhfuil. Chuireadh reachtaíocht lag le frustrachas agus le doiléireacht, agus glaonn muid ar phobal na Gaeilge teachtaireacht láidir a chur amach – d’fhan muid fada go leor. Is mithid anois muid a ghlacadh go dáirire. ‘

Inniu (Dé Luain) beidh Gaeil ag teacht le chéile arís at Stormont ag ócáid de chuid an grúpa feachtasaíochta, An Dream Dearg, le hAcht na Gaeilge a éilimh arís. Dúirt Janet Muller, ‘Caithfidh Westminster a ghealltanas a chomhlíonadh, bealach amháin nó bealach eile. Ar na mallaibh, foilsíodh cúpla phléchaipéis agus costais ag polaiteoirí agus grúpaí eile nach iad, agus fáiltíonn muid roimh an díospóireacht seo ar an acht. Ach, cuireann sé imní orainn feiceáil go bhfuil ceisteanna thábhachtacha fágtha as an áireamh i roinnt do na caipéisí sin, go bhfuil réitigh lag curtha chun tosaigh ar fhadhbanna casta, agus go bhfuil costais an achta á dtomhais ar bhealach atá b’fhéidir míréadúil. Caithfidh caiteachas ar Acht na Gaeilge luach ar airgead poiblí a léiriú, dar ndóigh, ach ní feidir seo a thomhais trí bhunchostais amháin. Tá níos mó i gceist le reachtaíocht Gaeilge ná hairgead agus caithfear cur san áireamh go dtig leis an teanga maoin a shaothrú agus seirbhísí níos fear do chách a chruthú.’

 Lean sí, ‘Go leanúnach, d’éilimh POBAL gur cheart an tAcht a bhunú ar mholtaí réadúil, réasúnta POBAL, a d’fhoilsigh muid sa doiciméad, ‘Acht na Gaeilge TÉ Eis II’. Sin de bhrí go bhfuil na moltaí seo curtha le chéile le comhairle leanúnach ó na saineolaithe is iomráitigh sa domhain ar dhlíthe teanga agus go raibh siad comhaontaithe le pobal na Gaeilge thar sraith de phróisis comhairliúcháin ag leibhéal an phobail agus i gcomhairliúcháin rialtais, nuair a thacaigh freagróirí go sonrach leo arís is arís eile. Teacht ar chomhaontú gealltanas Chill Rimhinn a chur i bhfeidhm, sin an chéad chéim i bpróiseas i dtreo achta a dtiocfadh mairstean tamall fada de dhíospóireachtaí agus idirbheartaíocht polaitiúil. Má cuirtear chun tosaigh moltaí lag ag an tús, beidh sé i bhfad níos deacra acht fiúntach a bhaint amach ag an deireadh. Níl acht lag de dhíth ar phobal na Gaeilge agus ba chóir diúltiú do mholtaí nach bhfuil ionchurtha lenár gcuid riachtanais a chomhlíonadh.’


Gabh i dteagmháil linn


POBAL
13-3ú urlár
Muileann Abhainn Bheara
81 Bóthar Chluanaí
Béal Feirste BT12 7AE

Teil: 00 44 (0)77 13 630325
R-phoist: eolas@pobal.org

 

Tá POBAL ina chuideachta faoi theorainn ráthaíochta.
Tag. carthanachta XT27908