News

Caithfear Acht láidir Gaeilge a bhaint amach roimh dheireadh na gcainteanna


Dúirt POBAL go gcaithfear acht Gaeilge cuimsitheach, bunaithe ar shainmholtaí POBAL a chinntiú i laethanta deireanacha na gcainteanna.  Ghríosaigh an eagras neamhspleách abhcóideachta na páirtithe polaitiúla a deir go bhfuil siad ar son reachtaíocht don teanga leis an fhód a sheasamh. Dúirt Janet Muller, ‘Tá brú millteanach anois ar na páirtithe comhaontú de chineál éigin a bhaint amach, agus tá contúirtí ann faoi láthair mar gheall ar naimhdeas roinnt polaiteoirí roimh reachtaíocht éifeachtach. Le bliain déag anuas, ó thug rialtas na Breataine a ghealltanas acht Gaeilge a thabhairt isteach, tá sé soiléir dúinn nach gcuirfeadh acht lag ach le frustrachas. Gríosaíonn muid na páirtithe polaitiúla le seasamh docht daingean a ghlacadh ar son reachtaíocht ceart-bunaithe, reachtaíocht a chruthódh remise leathan de chearta ráthaithe sna forais pholaitiúla, sna húdaráis áitiúla, i riar na córa, sna seirbhísí poiblí agus i réimsí na fostaíochta, an oideachais agus na meán cumarsáide. Tá an obair chrua dhréachtú reachtaíochta déanta ag POBAL ceanna féin le cuidiú ó roinnt do na saineolaithe is mó i ndlíthe agus teanga. Is ar na moltaí POBAL gur cheart do na polaiteoirí díriú.’

Ar na mallaibh, léirigh POBAL imní go raibh figiúirí iontach íseal maidir le costais an achta foilsithe ag roinnt páirtithe agus eagrais Gaeilge. Dúirt Janet Muller, ‘Thagair roinnt do chúpla mhilliúin punt. Tá POBAL ar son luach ar airgead poiblí, gan dabht, ach caithfidh Westminster an tAcht a achmhainniú mar is ceart, nó ní bheidh maitheas ar bith ann. Dá gcuirfeadh airgead poiblí ar fáil trí scéimeanna eile nó trí straitéisí eile, tá gach seans go leanfadh an polaitíochtú ceanna ar aghaidh is a chonaic muid go minic roimhe mura raibh cearta ráthaithe leagtha amach go sonrach san acht. Ráiteas áiféiseach atá ann, ag cur in iúl nach mbeadh ach cúpla mhilliúin de dhíth le reachtaíocht teanga éifeachtach a cur i bhfeidhm. Níl sé chomh fada ó shin gur fuarthas amach gur chaith an Tionól thar ceathrú mhilliún punt le fóirdheontas a thabhairt do bheiltí na bhfeisirí ag Stormont, agus ar na meáin gur chaitheadh £32,000 sa bhliain ar thae agus bríosaí milís le linn cruinnithe an Fheidhmeannais. Le bliantaí fada, tá tograí Gaeilge beo ar an leathphingin. Tá deis anois ag polaiteoirí abhus, chomh maith le Teresa May agus Leo Varadkar, difear a dhéanamh, agus a chinntiú go spreagann acht Gaeilge cur chuige nua, agus deireadh leis an cur chuige, ‘an sop in áit na scuaibe’ atá feicthe againn chomh minic sin roimhe.’


Gabh i dteagmháil linn


POBAL
13-3ú urlár
Muileann Abhainn Bheara
81 Bóthar Chluanaí
Béal Feirste BT12 7AE

Teil: 00 44 (0)77 13 630325
R-phoist: eolas@pobal.org

 

Tá POBAL ina chuideachta faoi theorainn ráthaíochta.
Tag. carthanachta XT27908