News

Breithiúnas dearfach faoin straitéis ach Acht na Gaeilge de dhíth gan moill


Dúirt POBAL eagras abhcóideachta na Gaeilge gur chúis ceiliúrtha atá i gcinneadh na hArd Cùirte inniu, gur theip ar an  Fheidhmeannas a chuid dualgas a chomhlíonadh nuair nár ghlac sé, le 10 mbliain anuas, le straitéis don Ghaeilge.

 Duirt Janet Muller,stiurthóir POBAL, ‘Breithiúnas dearfach do phobal na Gaeilge a fuarthas inniu sa chás a ghlac Conradh na Gaeilge ar son an phobail mi ó shin. Bhí ionchur nach beag ag POBAL thar na blianta i bhforbairt straitéis don Ghaeilge. D’oibrigh POBAL le sainghrúpaí ar oideachas agus ar na meáin, le lucht an phobail agus an saol acadúil agus dlí le moltaí a chur le chéile agus d’imir siad tionchar nach beag ar an Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta nuair a bhí sí ag ullmhú a cuid doiciméad féin. Ansin rinne an Roinn POBAL a choimisiúnú le comhairliúchán a dhéanamh leis an phobal ar phlé cháipeis na Roinne féin, agus arís tá rian na hoibre POBAL le feiceáil i gcríchdoiciméad na Roinne, cáipéis a cuireadh roimh an Fheidhmeannas i mí Eanáir 2016. Mar sin, cuireann muid an-suim i dtorthaí na cúirte agus beidh muid ag coinneáil súl ghéar ar fhorbairtí as seo amach.’

 Dúirt Janet, ‘Fágadh roinnt ceisteanna gan freagra sa bheithiúnas inniu. Níl ann d’Fheidhmeannas faoi láthair, agus mar sin tuigtear go mbeidh an cheist seo faoi chaibidil i gcainteanna polaitiúla sna seachtainí amach romhainn. An nglacfar leis an straitéis a cuireadh roimh an Fheidhmeannas roimhe? An éileoidh na páirtithe nár aontaigh leis na moltaí mór athruithe? Nó an amhlaidh go mbeidh straitéis úr nua i gceist?  Sa chás sin, cé bheadh freagrach as moltaí nua a scríobh, cén dearcadh a bheadh acu ar an Ghaeilge, agus cé chomh fada is a glacfaidh sé straitéis nua a chur le chéile? Dár ndóigh, ní ionann straitéis agus Acht. Plean atá sa straitéis le cuspóirí ar leith a bhaint amach, ach gan reachtaíocht, beidh muid go fóill ag brath ar dea-thoil. Tá muid thar a bheith sásta faoin chinneadh inniu, ach cinnte chomh maith nach nglacfaidh pobal na Gaeilge le sop in áit na scuaibe – ní leo straitéis, caithfidh Acht láidir, cuimsitheach a bheidh againn chomh maith, agus sin gan moill.’


Gabh i dteagmháil linn


POBAL
13-3ú urlár
Muileann Abhainn Bheara
81 Bóthar Chluanaí
Béal Feirste BT12 7AE

Teil: 00 44 (0)77 13 630325
R-phoist: eolas@pobal.org

 

Tá POBAL ina chuideachta faoi theorainn ráthaíochta.
Tag. carthanachta XT27908