News

Acht na Gaeilge sna cainteanna – Ardaigh do ghuth!


Mar is eol do chách tá POBAL i dtús cadhnaíochta le blianta fada san fheachtas ar son na reachtaíochta Gaeilge. Tá taithí agus saineolas ar leith againn agus tuigeann muid chomh deacair, achrannach a dtig leis an cheist a bheith ag leibhéal an Tionóil agus Westminster.

Maidir le hAcht na Ghaeilge sna cainteanna reatha, lean muid forbairtí trí na meáin agus trí cháipéisí faoi chostais agus srl a d’fhoilsigh polaiteoirí agus dreamanna eile. Fáiltíonn muid roimh dhíospóireacht ar an cheist.

ACH, cé go bhfuil tionchar POBAL le feiceáil go soiléir, fágtar ceisteanna thábhachtacha as an áireamh i roinnt do na caipéisí sin, cuirtear chun tosaigh réitithe laga ar fadhbanna casta, agus tomhastar costais an achta ar bhealach atá b’fhéidir míréadúil. Dá nglacfadh na polaiteoirí leis an chineál seo d’acht, bheadh níos lú ceart, níos lú seirbhísí agus níos lú cosaintí ag lucht labhartha Gaeilge ná mar a molann POBAL inár ndoiciméad, Acht na Gaeilge TÉ Eis II.

 Is mithid ár nguth a ardú! Is féidir scríobh chuig na polaiteoirí ar fad agus na pointí seo a leanas a dhéanamh:

  • Is iad na moltaí POBAL foilsithe in Acht na Gaeilge TÉ Eis II, an bealach is fearr chun tosaigh d’Acht na Gaeilge.
  • Cuireadh moltaí POBAL le cheile le comhairle leanúnach, flaithiúil ó roinnt do na saineolaithe is mó i gcearta teanga ar an domhan.
  • Tá na moltaí fréamhaithe i saineolas agus sar-taithí. Tá siad réadúil agus ioncurtha le riachtanais ar leith phobal na Gaeilge sa taobh seo tíre a chomhlíonadh.
  • Aontaíodh iad le pobal na Gaeilge trí phróiseas leathan de chomhairliúcháin poiblí agus thug freagróirí tacaíocht thar na mbearta dóibh i gcomhairliúcháin rialtasacha i 2006, 2007 agus 2015.
  • Tuigeann muid go gcaithfear costais na reachtaíochta a mheas agus go mbeidh gá le pleanáil straitéiseach airgid leis an luach is fearr a fháil as caiteachas poiblí. Baineann Acht na Gaeilge le níos mó ná costais, áfach, agus tá muid imníoch feiceáil cé chomh híseal is atá roinnt do na figiúirí atá faoi caibidil. Inár dtuairim, thiocfadh le figiúirí nach bhfuil réadúil tionchar díobhálach a imirt as seo amach ar sheirbhísí, ar chearta agus ar chosaintí.
  • Iarrtar ar na páirtithe ar fad tacaíocht láidir, phoiblí a léiriú do na moltaí POBAL mar eiseamláir Acht na Gaeilge

James Brokenshire, Státrúnaí, SOS.Brokenshire@nio.gov.uk; sos@nio.x.gsi.gov.uk

Charlie Flanagan, Roinn Gnóthaí Eachracha, aire@dfa.ie

Naomi Long  Páirtí na Comhghuallaíochta, Naomi.long@mla.niassembly.gov.uk, naomi.long@allianceparty.org

Colum Eastwood SDLP  colum.eastwood@mla.niassembly.gov.uk, colum.eastwood@sdlp.ie

Michelle Ó Neill,  Sinn Féin,  michelle.oneill@mla.niassembly.gov.uk, michelle.oneill@sinnfein.ie

Steven Agnew, Páirtí Glas   steven.agnew@mla.niassembly.gov.uk,  info@greenpartyni.org

Arlene Foster, DUP Arlene.Foster@mla.niassembly.gov.uk

Mike Nesbitt, UUP Mike.Nesbitt@mla.niassembly.gov.uk

Gerry Carroll, Daoine roimh Brabús,  Gerry.carroll@mla.nisseambly.gov.uk; fferguson62@gmail.com

Claire Sugden, Neamhspleách,  claire.sugden@mla.niassembly.gov.uk

Jim Allister, TUV,    info@jimallister.org

 

 


Gabh i dteagmháil linn


POBAL
13-3ú urlár
Muileann Abhainn Bheara
81 Bóthar Chluanaí
Béal Feirste BT12 7AE

Teil: 00 44 (0)77 13 630325
R-phoist: eolas@pobal.org

 

Tá POBAL ina chuideachta faoi theorainn ráthaíochta.
Tag. carthanachta XT27908