Doiciméidí & Iarratais

 

2019 Ag cothú muiníne, ag tógáil pobail Eis 1  Torthaí obair na bhfócasghrúpaí ar úsáid agus líofacht na Gaeilge a spreagadh i measc lucht labhartha agus lucht foghlama na Gaeilge. POBAL. Márta 2019.

2018 Breisoideachas, Ardoideachas, Traeáil agus Fostaíocht Eis 1 Tuairisc POBAL ar an taighde, Eispéireas na nIar-dhaltaí de chuid an Ghaeloideachais i mBéal Feirste ar Bhreisoideacahs agus ar Ardoideachas, ar Thraenáil agus ar Fhostaíocht ó 1970aidí go dtí an lá inniu

2018 3 7 Pointí ar – points on ‘Draft Agreement’ pdf Eis 1 Pointí POBAL maidir leis an cháipéis 13 leathanach, dar dáta 9.2.18, ag díriú ar na moltaí i dtaca le hAcht Gaeilge de. Doiciméad dátheangach.

An ndeachaigh tú chuig Gaelscoil i mBéal Feirste ? Eolas agus nasc chuig ceistneoir leictreonach faoi thaithí na n-iar dhaltaí Gaelscoile i mBéal Feirste ar thraenáil, bhreis oideachas agus fostaíocht.

Iniúchadh agus Measúnú Riachtanas Eis 1 pdf

IRISH Cttee Rpt draft Ling Diversity Policy – Action Plan

IRISH Cttee Rpt draft Ling Diversity Policy – Action Plan

2017 Polasaí ar Éagsúlacht Teanga pointí Eis 1 pdf

Irish Language Version of Draft Policy on Linguistic Diversity June 2017

Irish Language Version Consultation Questionnaire in Word on draft Linguistic Policy

2016 Tuairisc POBAL ar CCMN Report on FCPNM pdf,  Tuairisc POBAL ar cur i gcrích an Chreatchoinchinsiúin Um Chosaint na Mionlach Náisiúnta i leith na Gaeilge, 2011-2016. Glíogáil ar an teideal leis an tuairisc a léamh

acht-na-gaeilge-eis-2-edition

riachtanis-speisialta-oideachais-i-scoileanna-ina-bhfuil-an-ghaeilge-mar-mhean

An Ghaeilge: Cad é atá de dhíth ort mar Ghaeilgeoir óg? (22.5.14). Suirbhé POBAL ar mhianta agus riachtanais na haoise óige i dtaca leis an Ghaeilge. Íoslódáil

AG AMHARC SIAR, AG DUL CHUN TOSAIGH (13.2.2014): Cairt na hEorpa do Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh -Feidhmiú na Cairte i leith na Gaeilge 2001-2013. Tuairisc ar an Chomhdháil ar fáil ANSEO

Ceathrú tuairisc mhonatóireachta Choiste na hEorpa ar an Chairt (15.1.14). Moladh Choiste na hEorpa ar fheidhmiú na Cairte sa Riocht Aontaithe. Íoslódáil

Nuachtlitir POBAL de mhí Dheireadh Fómhair- Nollaig 2013 ar fáil anseo. Nuacht agus scéalta POBAL agus phobal na GaeilgeÍoslódáil

An Chairt Eorpach do Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh – Feidhmiú na Cairte i leith na Gaeilge 2009 – 2013. Ceathrú tuairisc POBAL ar feidhmiú na Cairte. Íoslódáil

15 bliana ó Chomhaontú Aoine an Chéasta. Foilseachán POBAL d’aistí phobal na Gaeilge ar chúrsaí Gaeilge ó gealladh Acht Gaeilge i gComhaontu Aoine an Chéasta. Íoslódálacha: Foilseachán  –  Seoladh   Scannán

Acht na Gaeilge TÉ – Eisiúint 2. Moltaí dár 2ú h-eisiúnt d’Acht Gaeilge TÉ.   Íoslódáil

Bróisiúr Chearta & Ceiliúradh 2013. Cur síos ar aidhmeanna agus chúlra na hócáide. Íoslódáil

Nuachtlitir POBAL de Mhí na Bealtaine 2013 ar fáil anseo. Nuacht agus scéalta POBAL agus phobal na Gaeilge Íoslódáil

Tuarascáil bhliantúil POBAL 2011-2012.  Íoslódáil

Creat Straitéiseach don Ghaeilge i dTÉ. Críochmholtaí an Ghrúpa Oibre – Bealtaine 2012. Íoslódáil

Tuairisc POBAL ar an togra Fócas – Samhain 2011. Ionchur na hAlban sa chomhdháil Scottish input in the event. Íoslódáil

Seirbhísí Gaeilge ón earnáil phoiblí agus áisíneachtaí rialtais. Litreacha samplacha do chomhairlí agus do Thionól TÉ:  Comhairlí  –  Tionól TÉ

Coiste Comhairleach ar an Chabhailchoinbhinsiún um Chosaint na Mionlach Náisiúnta (Third Opinion report). 22.12.11.  Íoslódáil

Súil Charad. Leabhrán ‘Súil Charad’ ar 200 bliain d’fhoilseacháin Ghaeilge ar fáil le híoslódáil.  Íoslódáil

Inspreagadh. Tuairisc ó Chomhdháil POBAL ar na hEalaíona Gaeilge i dTeach na hÉigse, Iúr Cinn Trá ar 13 Bealtaine 2011.  Íoslódáil

Úsáid na Gaeilge sna Cúirteanna i dTuaisceart na hÉireann. Tuairisc ar an ócáid in Óstán Europa, Béal Feirste. 3/12/10.  Íoslódáil

Tuairisc POBAL ar Straitéis don Ghaeilge TÉ (2010). Tuairisc ar ócáid a reáchtáil POBAL in Óstán Stormont i 2010.  Íoslódáil

Pacáiste CD ROM POBAL ‘Nótaí Staidéir ar Breithiúnas’. Áis do mhic léinn A’ Leibhéal Gaeilge ar an dráma ‘Breithiúnas’.  Íoslódáil Nótaí Staidéir (Gaeilge & Béarla)

Tuairisc POBAL ar Fheidhmiú na Cairte Eorpaí. Maidir leis an Ghaeilge 2005 – 2008.  Íoslódáil

Acht na Gaeilge – Eisiúint 2. Moltaí POBAL d’Acht Gaeilge TÉ.  Íoslódáil

Cairt na hEorpa do Theangacha Réigúnacha nó Mionlaigh agus cáipéisí ábhartha eile.  Íoslódáil an Chairt agus cáipéisí ábhartha eile

Tuarascáil bhliantúil POBAL 2009.  Íoslódáil

Ar aghaidh linn: ag cosaint na teanga, ag forbairt na sochaí. Tuarascáil teagmhais. 6.2.09.  Íoslódáil

Ag forbairt polasaí cuimsitheach agus straitéise le cur chun cinn na Gaeilge a fheabhsú agus a chosaint. Cáipéis straitéise POBAL, 7.3.08.  Íoslódáil

Tuairisc POBAL ar ‘Úsáid na Gaeilge sna Cúirteanna. Cearta agus Cothrom na Féinne: An cleachtas idirnáisiúnta is fearr. 15.8.09.  Íoslódáil

Nuachtlitir POBAL de Mhí Feabhra 2013 ar fáil anseo. Nuacht agus scéalta POBAL agus phobal na Gaeilge Íoslódáil

Nuachtlitir POBAL de mhí na Nollag 2012 ar fáil anseo. Nuacht agus scéalta POBAL agus phobal na Gaeilge. Íoslódáil

Nuachtlitir POBAL de mhí  Dheireadh Fómhair 2012 ar fáil anseo. Nuacht agus scéalta POBAL agus phobal na Gaeilge.  Íoslódáil

Nuachtlitir POBAL de mhí Lúnasa 2012 ar fáil anseo. Nuacht agus scéalta POBAL agus phobal na Gaeilge. Íoslódáil

Nuachtlitir POBAL mhí na Bealtaine 2012 ar fáil anseo. Nuacht agus scéalta POBAL agus phobal na Gaeilge. Íoslódáil

Nuachtlitir POBAL Márta 2012 ar fáil anseo. Nuacht agus scéalta POBAL agus phobal na Gaeilge.  Íoslódáil

Nuachtlitir POBAL Feabhra 2012 ar fáil anseo. Nuacht agus scéalta POBAL agus phobal na Gaeilge.  Íoslódáil

Nuachtlitir POBAL Nollag 2011 ar fáil anseo. Nuacht agus scéalta POBAL agus phobal na Gaeilge.  Íoslódáil

Nuachtlitir POBAL Samhna 2011 ar fáil anseo. Nuacht agus scéalta POBAL agus phobal na Gaeilge.  Íoslódáil

Nuachtlitir POBAL Dheireadh Fómhair 2011 ar fáil anseo. Nuacht agus scéalta POBAL agus phobal na Gaeilge. Íoslódáil

Nuachtlitir POBAL Mheán an Fhómhair 2011 ar fáil anseo. Nuacht agus scéalta POBAL agus phobal na Gaeilge.  Íoslódáil

Tá POBAL ina chuideachta faoi theorainn ráthaíochta.
Tag. carthanachta XT27908