News

POBAL : Pilleadh ar bith chuig Stormont gan Acht Gaeilge


Dúirt POBAL, scátheagras phobal na Gaeilge nár chóir pilleadh chuig Stormont gan dearbhú do-bhriste faoi Acht Gaeilge, cuimsitheach, ceart-bunaithe.  Dúirt Janet Muller, Stiúrthóir POBAL, ‘Fáiltíonn muid roimh aitheantas na bpáirtithe náisiúnacha go gcaithfear gealltanais a thugadh tamaill ó shin i gComhaontuithe Aoine an Chéasta agus Chill Rimhinn anois a chomhlíonadh. Nuair a tharraing Paul Givan an maoiniú siar ó scéim na sparánachtaí Líofa, ní raibh ann ach an ionsaí is déanaí i sraith d’ionsaithe seicteacha ar an teanga. Is le gach duine an Ghaeilge.  Caithfear an teanga a shaorú agus a ardú thar polaitíochtú suarach Stormont  go deo. An t-aon bealach gur féidir sin a dhéanamh, ná má dhiúltóinn Sinn Féin dul ar ais i rialtas go bhfuil achar am aontaithe go poiblí  le tabhairt isteach Acht Gaeilge cuimsitheach, ceart-bunaithe , agus am scála agus sonraí an Achta ráthaithe ag na páirtithe ar fad.’

Dúirt Janet, ‘Do mhéid suntasach de Ghaeilgeoirí i dTuaisceart na hÉireann, is í an Ghaeilge a rogha teanga, a labhraíonn siad gach lá sa bhaile, sa chomharsanacht, i ngníomhaíochtaí caidrimh agus san áit oibre. Chomh maith leis seo, teanga ársa, saibhir atá sa Ghaeilge, a bhfuil taisce litríochta aici. Tá oidhreacht chomhroinnte Gaeilge againn uilig agus creideann muid go dtig leis an Ghaeilge gach duine ar an oileán a thabhairt le chéile. Tá sí ina teanga oifigiúil de chuid Aontas na hEorpa. Ó thuaidh, tugadh aitheantas don Ghaeilge i míreanna suntasacha de Chomhaontithe Aoine an Chéasta agus Chill Rimhinn, faoi Chairt na hEorpa do Theangacha Réigiúnda nó Mionlaigh agus faoi reachtaíocht idirnáisiúnta eile.

‘Aithnítear go forleathan an tábhacht atá le reachtaíocht teanga le cuidigh le fás agus le forbairt na teangacha atá faoi bhagairt. Tá achtanna teanga ó dheas, sa Bhreatain Bheag agus in Alban. Is é tuaisceart Éireann an t-aon áit ar na hoileáin seo nach bhfuil cosaint reachtaíochta ann don phríomhtheanga dúchais.’

Dúirt sí, ‘Tugadh gealltannas Acht na Gaeilge a thabhairt isteach i gComhaontú Chill Rimhinn i 2006. Creideann POBAL agus Turas gur mithid an cheist seo a bhogadh chun tosaigh, amach as réimse na polaitíochta agus isteach i réimse an riaracháin. Tá deis anois ag na páirtithe polaitiúla agus ag rialtas an deiscirt agus rialtas na Breataine an cheist seo atá fós le réiteach a shocrú. Fáiltíonn muid roimh na tagairtí ata déanta ar thábhacht na reachtaíocht Ghaeilge i ráitis Shinn Féin agus glaonn muid ar an pháirtí a dhearbhú go poiblí agus go soiléir nach bpillfidh siad go Stormont gan barántas mionsonrach, dó-bhriste maidir le tabhairt isteach Acht na Gaeilge taobh istigh d’achar ama aontaithe.’


Gabh i dteagmháil linn


POBAL
13-3ú urlár
Muileann Abhainn Bheara
81 Bóthar Chluanaí
Béal Feirste BT12 7AE

Teil: 00 44 (0)77 13 630325
R-phoist: eolas@pobal.org

 

Tá POBAL ina chuideachta faoi theorainn ráthaíochta.
Tag. carthanachta XT27908