News

18 mbliain ó Chomhaontú Aoine an Chéastá – Cá bhfuil an Ghaeilge ar shuímh gréasáin na Ranna Stormont?


Dúirt POBAL, eagras abhcóideachta na Gaeilge sna sé chontae gur ábhar díomá é an easpa Gaeilge atá le feiceáil ar shuímh idirlín na ranna nua Stormont. Dúirt Janet Muller, stiúrthóir POBAL, ‘I mí Bealtaine na bliana seo, rinneadh atheagrú ar na ranna Stormont. Cuireadh roinnt ranna le chéile faoi ainmneacha nua, agus mar sin, ar mhórchostais, rinneadh athdhearadh ar na suímh, ar lógónna srl agus ar an eolas ar fad atá le n-aimsiú orthu.

‘Rinne POBAL  iniúchadh ar na suímh uilig ar na mallaibh agus ba chúis mhór imní dúinn í an easpa Gaeilge atá le feiceáil orthu. Níl ach dá shuíomh,  suíomh de chuid na Roinne Sláinte agus suíomh na Roinne Infrastructúir, ar a bhfuil leagan Gaeilge d’ainm na Roinne le feiceáil, agus i gcás na Roinne Sláinte, is leagan trí-theangach atá ann, Béarla, Gaeilge agus Albainis Uladh. Níl ach leagan Béarla den ainm ag 6 Roinn eile. Níl oiread is Roinn amháin a chuireann leagan lán-Gaeilge den suíomh ar fáil. In gach chás, ar na preas ráitis a cuireadh amach ar na mallaibh, níl oiread is preas ráiteas amháin as Gaeilge le feiceáil.

Maidir le cáipéisí atá furasta le haimsiú ar na suímh, níl ach 2 Roinn a chomhlíonann an critéar seo.  Ar shuíomh na Roinne Airgeadais, tá próifíl dhátheangach an Aire, Mháirtín Uí Mhuilleoir.  Maidir leis an Roinn Pobail, cé go bhfuil cáipéisí ann a thagraíonn do dhualgais na Roinne i dtaca le teangacha de, is cosúil gur sean cháipéisí iad, nár cuireadh chun dáta fiú.  Maidir leis an Roinn Oideachais, ar príomhleathanaigh an suímh, ní ach ar liosta de ‘pháirtíochtaí oibre’, atá Gaeilge le feiceáil, agus is é sin,  tagairt do Chomhairle na Gaelscolaíochta agus nasc chuig suíomh na Comhairle féin.

‘Le bheith cinnte nach raibh cáipéisí eile i bhfolach uainn, ar gach suíomh, chuardaigh muid faoin eochairfhocal, ‘Gaeilge’.  Níor aimsíodh rud ar bith ar 4 shuíomh : An Oifig Feidhmiúcháin (oifig Mhic Aonghusa agus Foster); Roinn na hEacnamaíochta; An Roinn Sláinte agus An Roinn Cirt. Aimsíodh sean cháipéisí atá anois as dáta ar 2 Roinn : An Roinn Pobail agus An Roinn Talmhaíochta. Ar shuíomh na Roinne Oideachais, aimsíodh preas ráiteas amháin, as Béarla amháin (dáta 16.9.16) maidir le solas glas a tugadh do Mholadh Forbartha Scoil Éanna i nGleann Gormliath.  Trí ríomhphost,  d’iarr POBAL  leagan  Gaeilge den phreas ráiteas seo, ach ní fhuarthas go fóill, seachtain i ndiaidh an iarratais. Bhí 2 shean phreas ráitis dátheangach ann (Dátaí: 28.1.16 agus 16.3.16) a cuireadh amach faoi ainm an iarAire. I gcás na Roinne Airgeadais, níor aimsigh an cuardach ábhar ar bith as Gaeilge seachas próifíl dhátheangach an Aire Mháirtín Uí Mhuilleoir arís.

Dúirt Janet, ‘Ní raibh ach Roinn amháin a raibh ainm Gaeilge ag an Roinn féin agus cáipéisí Gaeilge le feiceáil. D’aimsigh muid Polasaí Gaeilge na Roinne Infrastructúir (Dáta 2016) ar an shuíomh seo, doiciméad 12 leathanach in Gaeilge.

Lean sí, ‘Is é an tAire Hazzard atá ina Aire ar an Roinn Infrastructúir  agus molann muid an beagáinín forbairt atá déanta ag a Roinn ar fheiceálacha na teanga  i gcomparáid leis na Ranna eile. Tuigeann muid go nglacann sé am le suímh nua a chur le chéile ach níl aon easpa Béarla le feiceáil ar shuímh Stormont. Tá súil againn go leanfaidh na Ranna uilig eile an dea-chleachtas atá inaitheanta fud fad an domhain, agus áit lárnach a thabhairt don phríomhtheanga dúchais i modhanna cumarsáide agus in obair laethúil na Ranna as seo amach.’

 

 


Gabh i dteagmháil linn


POBAL
13-3ú urlár
Muileann Abhainn Bheara
81 Bóthar Chluanaí
Béal Feirste BT12 7AE

Teil: 00 44 (0)77 13 630325
R-phoist: eolas@pobal.org

 

Tá POBAL ina chuideachta faoi theorainn ráthaíochta.
Tag. carthanachta XT27908